Lipödem

Lipödem

(behandling med fettsugning)

Lipödem är när det sker en förändring i kroppens fettvävnader, som främst drabbar kvinnor i samband med så kallade ”hormonstormar”. Förändringen kan vara ärftlig men behöver inte vara det.

Symtom på lipödem är att det samlas väldigt mycket fett på vissa kroppsdelar, framför allt på rumpa, lår och underben. Samtidigt är ofta resten av kroppen opåverkad. Det går alltså att ha en väldigt smal överkropp men lipödem på benen. Många upplever även smärta i huden. Det tråkiga är att många är drabbade av sjukdomen utan att veta, detta eftersom den ofta förväxlas med fetma.

Lipödem är något som kan behandlas med fettsugning och efter kan behandlingen lindra smärtan i kroppen. Många upplever att kroppen känns tung samtidigt som ens proportioner kan ha förändrats jämfört med tidigare. På Klinik Estetik erbjuds behandling med fettsugning för att lindra besvären. Kontakta oss för mer information.