bröstlyft masopexi

Bröstlyft

Bröstlyft (mastopexi) är en behandling som utförs för att, som namnet antyder, lyfta brösten. Detta är något som många gör då de tycker att brösten mist sin form och blivit slappa och hängiga. Det kan vara efter graviditet, amning, viktnedgång eller någon annan händelse. Just bröstlyft är ett rätt vanligt förekommande ingrepp som går ut på att man återskapar bröstens form och samtidigt fasthet. Oftast görs detta genom att man avlägsnar överflödig hud och det går att kombinera bröstlyftet med andra estetiska ingrepp så som implantat.