Tear Through

Tear trough

Om du ser trött ut kan tear trough vara en bra fillersbehandling, den hjälper dig att se mindre trött ut. Anledningen till ett mer trött utseende är eftersom dina tårdiken blir djupare med åldern, man kan uppleva fördjupningar och en minskad fettvolym. Detta är inget som går att vila bort. Upplever du detta som ett problem kan en fillerbehandling under ögonen vara ett passande alternativ. Detta är en effektiv behandling för att få tillbaka volym och spänst samtidigt som hålighet och mörka partier reduceras.